HPN projekt s.r.o.

Pasport komunikací a projekt dopravního značení

O nás a naší práci

Zabýváme se tvorbou pasportů komunikací a projektů dopravního značení.

Nabízíme také dodávku a montáž dopravního značení, vč. zapůjčení přechodného značení na vaši stavbu.

 

grafika1VYTVOŘÍME VÁM PASPORT NA MÍRU
Zpracujeme pro vaši obec kvalitní pasport komunikací nebo pasport a projekt dopravního značení. V pasportech jsme specialisté!
Více…

A 19ZAJISTÍME DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Zajistíme také dopravní značení pro turistické cíle, cyklostezky, orientační systém a jiné orientační prvky a i jejich instalaci.
Více…

obrPOSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY
Zpracujeme vše rychle, kvalitně, přehledně, v souladu s aktuálně platnými předpisy a dle moderních trendů v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Kontaktujte nás…

 

Proč pasport místních komunikací od HPN projekt s.r.o.?

logoV této oblasti pasportu máme již dlouholeté zkušenosti. Zpracováváme pasport místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Naše projekty jsou kvalitní a přehledně zpracované. Každý projekt a pasport je v souladu se současnými platnými právními normami a zákony a je kompletně projednaný se všemi dotčenými osobami (Policie ČR, správce komunikace, silniční správní úřad). Je zpracováván podle nejmodernějších trendů v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pasport místních komunikací je důležitý k evidenci místních a účelových komunikací. Místní komunikace jsou majetkem obce, slouží k dopravě na území obce a jsou rozděleny do několika tříd v pasportu místních komunikací, který má každá obec povinnost vést ze zákona (ukládá zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Pasport může být nápomocen při rozhodování ve správních řízeních, například při připojování pozemků, také při evidenci parcel nacházejících se pod komunikacemi a vypořádání vlastnických vztahů. Může sloužit rovněž jako právní podklad při řešení dopravních nehod a mapuje i situaci okolních komunikací mimo majetek obce.

Objednejte si pasport