HPN projekt s.r.o.

Pasport komunikací a projekt dopravního značení

Dopravně inženýrské opatření (uzavírka) půjčovna přechodného značení

Vypracujeme dopravně inženýrské opatření (DIO) pro všechny typy uzavírek a objížděk komunikací na silnicích všech tříd, včetně dálnic.

dio

Samozřejmostí je i zapůjčení veškerého přechodného dopravního značení, vč. instalace a zajištění servisu značení po celou dobu trvání stavby.

prechodne-znaceniKaždé námi zhotovené DIO (projekt uzavírky) je vždy kompletně projednáno se všemi dotčenými subjekty jako jsou Policie ČR, správci komunikací (ŘSD ČR, SÚS, obce), autobusoví dopravci, obecní úřady a příslušné silniční správní úřady podle §24 a §25 zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích.

 

uzavírkaSamozřejmostí dopravně inženýrského opatření je stanovení přechodné úpravy silničního provozu na komunikacích dle §77 zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích.

Ve velmi krátké době je námi vyhotovené a projednané dopravně inženýrské opatření připravené k instalaci na vaší stavbě.

montáž značek