HPN projekt s.r.o.

Pasport komunikací a projekt dopravního značení

Značení kulturního a turistického cíle

Kompletní služby v oblasti značení kulturních a turistických cílů

Vyhotovíme projekt značení kulturního a turistického cíle (KTC) dle Metodického pokynu pro Označování kulturních a turistických cilů na dálnicích a silnicích Ministerstva dopravy ČR, vč. následné dodávky a montáže značení.

 projekt KTCRabštejn

 

 

 

 

 

Vytvoříme grafické logo cíle pro dopravní značku IS 23, včetně jeho schválení Ministerstvem kultury ČR. Projekt kulturního a turistického cíle je projednán se všemi dotčenými orgány a připraven k realizaci dopravního značení.

86

Součástí našich služeb je i dodávka a montáž značení, dle schváleného projektu kukturního a turisického cíle.

montáž značek IS 23