HPN projekt s.r.o.

Pasport komunikací a projekt dopravního značení

Značení cyklotras a cyklostezek

Zpracujeme projekt značení cyklotras nebo cyklostezek podle vašich požadavků, včetně potřebného projednání se všemi dotčenými subjekty (vlastníci komunikací / pozemků, Policie ČR, silniční správní úřad, …).

A 19

Zajistíme přidělení čísla cyklotrasy Klubem českých turistů a následné zanesení trasy do map a turistických průvodců.

is 21

Dále je možné navrhnout rozličný mobiliář pro zvýšení komfortu vaší cyklotrasy nebo cyklostezky, jako jsou odpočívky (zastřešené / nezastřešené), stojany na kola, odpadkové koše, stojany s informačními mapami apod.

Informační mapy graficky zpracujeme dle vašich návrhů a doplníme o informace týkající se dotčené lokality, vč. fotografií.

stoajan mapa

12167-turisticky-mobiliar